Trang chủTrang chủ BlogBlog
ElearningE-learning Đăng nhập

Thời gian làm việc của đại sứ quán séc

Giờ làm việc:

Thứ hai

09.00 – 12.00         Tiếp nhận đơn xin thị thức theo mục đích kinh doanh và đơn xin cấp giấy phép cư trú dài hạn
(Chỉ tiếp nhận đương đơn đã đăng ký cuộc hẹn trước thông qua hệ thống visapoint)

14.00 – 15.00          Tiếp nhận đơn xin thị thực theo mục đích lao động/y tế/văn hóa/thể thao và đơn xin gián giấy phép cư trú vào hộ chiếu mới
(Chỉ tiếp nhận đương đơn đã đăng ký cuộc hẹn trước thông qua hệ thống visapoint)

14.00 – 15.00             Trả kết quả

Thứ ba

09.00 – 12.00     Đơn xin thị thực ngắn hạn (thị thực Schengen)

14.00 – 15.00             Trả kết quả

Thứ tư

09.00 – 12.00    Tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn/đoàn tụ gia đình
(Chỉ tiếp nhận đương đơn đã đăng ký cuộc hẹn trước thông qua hệ thống visapoint)

14.00 – 15.00             Các công tác lãnh sự: công chứng, đơn xin cấp hộ chiếu CH Séc và những chứng từ hộ tịch Séc
14.00 – 15.00    Trả kết quả

Thứ năm

09.00 – 12.00   Tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn/đơn xin theo mục đích du học/nghiên cứu khoa học/các loại khác
(Chỉ tiếp nhận đương đơn đã đăng ký cuộc hẹn trước thông qua hệ thống visapoint)


14.00 – 15.00    Trả kết quả

 

theo:www.mzv.cz/


<< Bài mới hơn Bài cũ hơn >>
Thiết kế Web bán hàng miễn phí - Powered by iNET